دانشگاه آزاد اسلامي
طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد (رسول اکرم (ص))
 
دانشگاه آزاد اسلامی-واحد هشتگرد
سامانه آموزش نسخه 101
   
   
  
 
 
5:9:8 جمعه 17 مهر 1394
Untitled Page
- در صورت ناموفق بودن پرداخت اینترنتی در قسمت پی گیری پرداخت الکترونیکی ملی گزینه کنترل با بانک را انجام دهید تا رویه پرداخت کامل گردد.
برای ورود دانشجویان جدید به سامانه با کد ملی و کد داوطلبی فقط کد ملی را وارد کرده و به جای کد داوطلبی عدد صفر وارد کنید.
ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید (امام علی (ع))